Jeżeli jeszcze nie jesteś naszym Czytelnikiem, jak najszybciej zapraszamy do nas. Aby zapisać się do biblioteki i otrzymać kartę biblioteczną, wystarczy kilka minut. Nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego. W przypadku osób niepełnoletnich, potrzebna będzie wizyta opiekuna, wraz z dowodem osobistym oraz nr PESEL dziecka. Zapraszamy!

 


Książka jest paszportem do świata, paszport ten pozwala przekraczać granice czasu i przestrzeni, przynosi człowiekowi radość i przyczynia się do jego rozwoju. Dla czytelnika książka może być wiernym towarzyszem życiowym, inspiratorem marzeń albo źródłem mądrości. Czytelnik jest obdarzony wolnością tematu, jak i wyznaczania celu swej lektury, dzięki temu książka staje się środkiem uprzywilejowanego komunikowania z innymi ludźmi.

UNESCO

REGULAMIN W SKRÓCIE

  • Wypożyczanie materiałów bibliotecznych i korzystanie ze sprzętu komputerowego jest bezpłatne.
  • Przy zapisie zgłaszający powinien okazać dowód osobisty.
  • Za niepełnoletniego czytelnika podpisują zobowiązanie i odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
  • Wypożyczać można jednocześnie 1-5 książek (w tym 3 woluminy z księgozbioru podręcznego), 2 płyty, 3 czasopisma.
  • Przed wypożyczeniem materiałów bibliotecznych należy sprawdzić ich stan i zgłosić stosowne zastrzeżenia bibliotekarzowi, w przeciwnym razie przyjmuje się, że książka lub płyta nie była zniszczona.
  • Książki wypożyczane są na okres nie dłuższy niż miesiąc, lektury na dwa tygodnie, pozycje z księgozbioru podręcznego na 1-3 dni, multimedia i czasopisma na tydzień.
  • Bibliotekarz może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
  • W wypadku opóźnienia zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych pobiera się opłatę w wysokości 0,20 zł za każdy egzemplarz, za każdy dzień po terminie zwrotu.
  • Za szkody wynikłe z zagubienia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.
  • Jeżeli czytelnik, mimo upomnień odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn

Plac Poniatowskiego 42 • 05-830 Nadarzyn • tel.: 22 729 89 13


poniedziałek, wtorek, środa, piątek     12-19
czwartek 8-15

 


 Copyright by Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn © 2009-2017


 

Filia Biblioteki w Młochowie

ul. Mazowiecka 5c • 05-831 Młochów • tel.: 22 729 90 09


poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek      12-19
środa 8-15

 


Wykonanie strony: Sensim Studio

Początek strony