Regulamin w skrócie:

 

  • Wypożyczanie materiałów bibliotecznych i korzystanie ze sprzętu komputerowego jest bezpłatne.

  • Przy zapisie zgłaszający powinien okazać dowód osobisty.

  • Za niepełnoletniego czytelnika podpisują zobowiązanie i odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.

  • Wypożyczać można jednocześnie 1-5 książek (w tym 3 woluminy z księgozbioru podręcznego), 2 płyty, 3 czasopisma.

  • Przed wypożyczeniem materiałów bibliotecznych należy sprawdzić ich stan i zgłosić stosowne zastrzeżenia bibliotekarzowi, w przeciwnym razie przyjmuje się, że książka lub płyta nie była zniszczona.

  • Książki wypożyczane są na okres nie dłuższy niż miesiąc, lektury na dwa tygodnie, pozycje z księgozbioru podręcznego na 1-3 dni, multimedia i czasopisma na tydzień.

  • Bibliotekarz może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

  • W wypadku opóźnienia zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych pobiera się opłatę w wysokości 0,20 zł za każdy egzemplarz, za każdy dzień po terminie zwrotu.

  • Za szkody wynikłe z zagubienia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.

  • Jeżeli czytelnik, mimo upomnień odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn

Plac Poniatowskiego 42 • 05-830 Nadarzyn • tel.: 22 729 89 13


poniedziałek, wtorek, środa, piątek     12-19
czwartek 8-15

 


 Copyright by Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn © 2009-2017


 

Filia Biblioteki w Młochowie

ul. Mazowiecka 5c • 05-831 Młochów • tel.: 22 729 90 09


poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek      12-19
środa 8-15

 


Wykonanie strony: Sensim Studio

Początek strony